Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθεια διαδραστικών, projectors για το 2ο & 3ο Δημοτικό Ν. Ερυθραίας