Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ηλεκτρολογικού Υλικού για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕ Εκάλης