Πρόσκληση Ενδιαφέροντος_Προμήθεια ανακατασκευασμένου φωτοτυπικού για το 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς