Προμήθεια προστατευτικού για το πολυόργανο του 3ου-9ου Νηπιαγωγείο Κηφισιάς