ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Τετάρτη, Νοέμβριος 21, 2018