«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ –ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2018»