1ο Επιχειρηματικό Εργαστήριο με θέμα: "Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση"

21Ιαν

1ο Επιχειρηματικό Εργαστήριο με θέμα: "Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση"

Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου ξεκινάει το 1ο Επιχειρηματικό Εργαστήριο με θέμα: «Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση» όπου startup και υφιστάμενες εταιρείες θα ενημερωθούν για λογιστικά - φορολογικά θέματα στα πλαίσια των απαιτήσεων των επιχειρήσεων και της επιλογής νομικής μορφής κατά την ίδρυση.

Τα επιχειρηματικά εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από καταξιωμένα στελέχη και θα αποσκοπούν στην αποτύπωση του Business Model Canvas, τη διαμόρφωση τακτικής Marketing, τη  βελτίωση τεχνικής Pitching και την απόκτηση ευρέος φάσματος γνώσεων ώστε να είναι σε θέση οι startup να κάνουν την επιχειρηματική τους ιδέα πράξη και οι υφιστάμενες να στηρίξουν και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους.

Μετά το τέλος των εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και η καλύτερη startup θα βραβευτεί με χρηματικό έπαθλο από την τράπεζα Eurobank. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα στις startup που θα ξεχωρίσουν να εφαρμόσουν την επιχειρηματική τους ιδέα με παρουσίαση σε κτήρια του Δήμου.