Ωράριο συναλλαγής των ΚΕΠ με το κοινό, τον Αύγουστο

13Ιουλ

Ωράριο συναλλαγής των ΚΕΠ με το κοινό, τον Αύγουστο

Ωράριο συναλλαγής των ΚΕΠ με το κοινό, τον Αύγουστο

Σας ενημερώνουμε πως τα τρία  ΚΕΠ του Δήμου Κηφισιάς (Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Νέας Κηφισιάς) κατά τον μήνα Αύγουστο 2017 θα συναλλάσσονται με το κοινό  από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 8.00-14.00.