Το νέο Δ Σ του ΝΠΔΔ "ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ" του Δήμου Κηφισιάς

15Ιαν

Το νέο Δ Σ του ΝΠΔΔ "ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ" του Δήμου Κηφισιάς

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», ορίστηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Κηφισιάς ως εξής:

 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παντελεάκης  Γιάννης Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κούτση Ευτυχία Δημοτικός Σύμβουλος


Τακτικά Μέλη:
Αστερίου Πολυξένη Δημοτική Σύμβουλος 
Κομιανός Γιώργος  Δημοτικός Σύμβουλος
Ραυτόπουλος Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος
Κιτάτζης Γιάννης
Βουτσινά Αγλαΐα
Βαλασσοπούλου Αγγελική
Δημάκης Φώτης
Νταλλή Θεοδώρα- Βοργινία          

Αναπληρωματικά μέλη:
Τσαλαβούτα Βάσω
Κονιτοπούλου Στέλλα
Μητρόπουλος Κων/νος
Δήμα Μαριάνθη
Μπιτσάνης Αντώνης Δημοτικός Σύμβουλος

Σκορδίλης Γιώργος Δημοτικός Σύμβουλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ » ορίζεται έως τη λήξη της θητείας της Δημοτικής Αρχής, ήτοι   έως 31-8-2019.

Ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιαννάκης Περικλής παραμένει επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.