Τα μέλη του ΔΣ της ΑΕ ΟΤΑ "ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

04Νοε

Τα μέλη του ΔΣ της ΑΕ ΟΤΑ "ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Επικοινωνίας – Διαφήμισης και Εκμετάλλευσης Δημοτικών Χώρων του Δήμου Κηφισιάς, με τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», με την Αρ. Απόφ. 390/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
(από την παράταξη του Δημάρχου)
Κόκκαλης Νικήτας - Δημοτικός Σύμβουλος
Παντελεάκης Γιάννης - Δημοτικός Σύμβουλος
Κουτσοχιώνη Ευφροσύνη
Αγγελίδης Δημήτριος
Παπαϊωάννου Ιωάννης
Μανωλιάκης Μιχαήλ
Χρυσόγελος Αριστείδης (Άρης)

(από τις λοιπές παρατάξεις)
Βαρελάς – Μιχαήλ Άγγελος
Δήμας Χρήστος
Καπάτσος Ιωάννης - Δημοτικός Σύμβουλος
Νικολάκης Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
(από την παράταξη του Δημάρχου)
Καραλή Κατερίνα – Δημοτική Σύμβουλος
Βάγιας Αλέξανδρος
Πολιτοπούλου Ελένη
Μήτρου Γιώργος
Λαμνάτου Αγγελική
Κουσάνας Κωνσταντίνος

(από τις λοιπές παρατάξεις)
Γιαννάκης Αλέξανδρος
Λιάπης Κωνσταντίνος
Τσιμπλάκης Αναστάσιος - Τάσος
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι διετής (2 έτη).