Συνεχίζονται οι αποκαταστάσεις και επισκευές κολωνακίων στον Δήμο Κηφισιάς

14Φεβ

Συνεχίζονται οι αποκαταστάσεις και επισκευές κολωνακίων στον Δήμο Κηφισιάς

Συνεχίζονται οι αποκαταστάσεις και επισκευές κολωνακίων στον Δήμο Κηφισιάς. Τα κολωνάκια από σιδερένια κοιλοδοκό, τα οποία καταλήγουν σε μεταλλική σφαίρα, βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Τα συγκεκριμένα μεταλλικά κολωνάκια τοποθετούνται για την οριοθέτηση/προστασία νησίδων πεζοδρομίων και χώρων πρασίνου, σε κατάλληλες θέσεις, βάσει των ισχυουσών διατάξεων.