Συνεχής Ενημέρωση

24Ιαν

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 12:00 Μ.Μ. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

Με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καλούνται οι επικεφαλής εκάστης δημόσιας υπηρεσίας για την αποδέσμευση του προσωπικού τους στις 12.00 μ.μ. της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου.