ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΣΥΝΣΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗς 26ης ΜΑΊΟΥ

16Μάιος

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΣΥΝΣΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗς 26ης ΜΑΊΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΣΥΝΣΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 26ης ΜΑΊΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κηφισιάς θα παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών στο Δημαρχείο (αίθουσα "Γκατσόπουλος" κατά τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

 

Πέμπτη 16/5/2019 από 09.00 έως 15.00

Παρασκευή  17/5/2019 από 09.00 έως 15.00

Σάββατο 18/5/2019 από 09.00 έως 15.00 (καταληκτική ημερομηνία)