Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

17Ιουλ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της  «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».

Με απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς ορίζει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.». Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε», σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι διετής (2 έτη).

Σύμφωνα με την απόφαση τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη είναι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Αστερίου Πολυξένη

Παντελεάκης Ιωάννης

Αγγελίδης Δημήτριος

Ασφής Κύρος

Χαϊκάλης Σπυρίδων

Κερασιώτης Κωνσταντίνος

Παναγιωτάκης Αριστοτέλης

Παπαδόπουλος Γιώργος

Λιανόπουλος Αδαμάντιος

Καπάτσος Ιωάννης  

Κουτσουρίδης Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Τζατζάνη Μαριλένα

Αδαμαντίδης Πέτρος

Πατρικάκος Γρηγόριος

Συμβουλίδης Πάρης

Σωτηράκος Γιάννης

Μπιτσάνης Αντώνιος.

Καλιακάτσος Μιχαήλ.