Νέα πρόεδρος του Δ.Σ. Κηφισιάς η κα Δήμητρα Αγαπάκη

29Νοε

Νέα πρόεδρος του Δ.Σ. Κηφισιάς η κα Δήμητρα Αγαπάκη

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 εξελέγη η νέα Πρόεδρος του οργάνου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας πρώην Προέδρου κας Κυριακής Πατρινού. 
Η νέα Πρόεδρος κα Δήμητρα Αγαπάκη, δικηγόρος και εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, εξελέγη με 27 θετικές ψήφους, 5 λευκές και μία άκυρη σε σύνολο 33 παρόντων Συμβούλων, γεγονός που αποδεικνύει την ευρύτερη αποδοχή της πρότασης από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γ. Θωμάκος και το Δημοτικό Συμβούλιο ευχαρίστησαν την αποχωρήσασα Πρόεδρο για τις έως τούδε υπηρεσίες της. Αναφερόμενος στην νέα Πρόεδρο κα Αγαπάκη ο Δήμαρχος Κηφισιάς τόνισε ότι κρίθηκε κατάλληλο πρόσωπο αφενός για την επιστημονική και επαγγελματική της αρτιότητα αφετέρου διότι έχει επιδείξει ουσιαστική συνέπεια, εργατικότητα και το απαραίτητο ήθος.