Η μαγεία και η δύναμη της Τέχνης μεταμορφώνουν ένα σχολείο σε Μουσείου για εκπαιδευτικούς σκοπούς

13Δεκ

Η μαγεία και η δύναμη της Τέχνης μεταμορφώνουν ένα σχολείο σε Μουσείου για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Η μαγεία και η δύναμη της Τέχνης μεταμορφώνουν ένα σχολείο σε Μουσείου για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Μόνιμη έκθεση αντιγράφων σπουδαίων έργων του ελληνικού πολιτισμού με περιγραφή και επεξήγηση έχουν τοποθετηθεί στο 1ο Λύκειο Κηφισιάς.
Μια εκπαιδευτική πιλοτική δράση που υλοποιείται από τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κηφισιάς και τον Πρόεδρο της Παντελή Παπανικολόπουλου.
Η επιμέλεια και η τοποθέτηση των αντιγράφων έγινε από την Μαρία Μαγγίνα.
Σκοπός της δράσης είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την διαδρομή και την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη και καλλιεργώντας πολιτιστική ταυτότητα.

Φωτογραφίες Μάριος Καραγεωργίου