Η Γυναίκα από την αρχαιότητα στο σήμερα» Εσπερίδα της ΔΕΠΙΣ

18Απρ

Η Γυναίκα από την αρχαιότητα στο σήμερα» Εσπερίδα της ΔΕΠΙΣ

Η Γυναίκα  από την αρχαιότητα στο σήμερα»       

Εσπεριδά της ΔΕΠΙΣ (Επιτροπή Ισότητας Δήμου Κηφισιάς)

 

Μια  πολύ  ενδιαφέρουσα εσπερίδα αφιερωμένη στη Γυναίκα με θέμα « Η Γυναίκα  από την αρχαιότητα στο σήμερα»   διοργάνωσε  η Επιτροπή Ισότητας Δήμου Κηφισιάς (ΔΕΠΙΣ)  τη  Δευτέρα 15 Απριλίου 2019,   στην Επαυλη Δροσίνη  όπου  παρουσιάστηκαν διάφορες  πτυχές  για τη θέση της  γυναίκας διαχρονικά. Στην αρχή  η κ. Ζέτη Κασιμάτη,  Αντιδήμαρχος Κηφισιάς, Πρόεδρος ΔΕΠΙΣ που  συντόνιζε την  εσπερίδα έκανε  ένα  σύντομο χαιρετισμό  επισημαίνοντας  το σημαντικό  έργο  της  Επιτροπής.  Oι  επτά εισηγητές-τριες αναφέρθηκαν για το ρόλο  και  τη  θεση  της  γυναίκας  από την  αρχαια  Σπάρτη  μέχρι  την  σύγχρονη περίοδο. Ο κ. Τσουτσος ανέπτυξε εξαιρειτικά  το  θέμα «Γυναίκα και Χριστιανική Αγωγή».  Περνώντας σε νεώτερες περιόδους   η  κ.   Λάουρα Αλιπράντη, Δρ. Κοινωνιολογίας,   Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΙΣ  μιλησε  για  τη  θέση  και τους κοινωνικούς  ρόλους  των  ανδρών  και των  γυναικών στο πλαίσιο  της  οικογενειακής ζωής κατά την  προβιομηχναική και μέχρι  την  περίοδο της  εκβιομηχάνισης (μέχρι  το 1960). Κλείνοντας την  εσπερίδα η Αφροδίτη Μπλέτα, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ευρωπ. Ενωσης Γυναικών –Ελληνικό Τμήμα και υποψήφια  Ευρωβουλευτής αναφερθηκε  στη  σύγχρονη γυναίκα, στις  σύγχρονες  εξελίξεις,  στους  πολλαπλούς  ρόλους που  έχει   αυτή  επωμιστεί τονιζοντας  την  ανάγκη  για δράσεις   και   πολιτικές   που  θα προάγουν  την  ιόοτητα   των  δυο φύλων  στη  σημερινή  κοινωνία.