Επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών 2019

05Ιουλ

Επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών 2019

Τα τελικά αποτελέσματα των Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών 2019  στο Δήμο Κηφισιάς επικυρώθηκαν από το Πρωτοδικείο Αθηνών και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του.
Το Πρωτοδικείο ενημερώνει αναλυτικά και για την κατανομή των εδρών ανά συνδυασμό.

Δημοτικές εκλογές -κατανομή εδρών (εδώ)

Κοινοτικές εκλογές - κατανομή εδρών (εδώ)