Επιβολή προστίμων σε παραπτώματα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με απορρίμματα

03Δεκ

Επιβολή προστίμων σε παραπτώματα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με απορρίμματα

Ο Δήμος Κηφισιάς  κατά την περίοδο των φθινοπωρινών μηνών, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος και Νοέμβριος 2019 προχώρησε στην επιβολή προστίμων σε παραπτώματα επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με απορρίμματα.

Τους φθινοπωρινούς μήνες επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 47 περιπτώσεις παραβάσεων οι οποίες αφορούν ιδιώτες και επιχειρήσεις. Το ύψος των προστίμων κυμαίνεται από 30 έως 1500 ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της παραβίασης των κανόνων καθαριότητας και σύμφωνα  με την  κανονιστική  του  Δήμου Κηφισιάς.

Το ποσό των προστίμων την συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι περίπου  8.000 ευρώ και η πλειοψηφία τους αφορά σε παραβάσεις που σχετίζονται με πράσινα απορρίμματα.

Η επιβολή των προστίμων φυσικά δεν έχει εισπρακτικό σκοπό. Το μέτρο επιβολής προστίμων έχει καθαρά αποτρεπτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην συμμόρφωση ιδιωτών και επιχειρήσεων στις λογικές και πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν τους μήνες Σεπτέμβριος- Οκτώβριος- Νοέμβριος 2019.