ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων

20Οκτ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων


Στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 2016/679) του Ν.4624/2019 και της συμμόρφωσης του Δήμου Κηφισιάς με αυτούς, η υποβολή αιτήσεων προς τον Δήμο Κηφισιάς θα πραγματοποιείται μόνο:
α) με υποβολή αίτησης από τον ίδιο τον αιτούντα και ταυτοποίηση αυτού ή από τρίτον με εξουσιοδότηση κατόπιν ραντεβού
β) μέσω του portal του Δήμου Κηφισιάς (www.kifissia.gr/ E- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
Αιτήσεις που υποβάλλονται με άλλον τρόπο (π.χ. μέσω e-mail από προσωπικό λογαριασμό) δεν θα λαμβάνονται υπόψιν,


Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών
Εποπτείας μέτρων κατά του κορωνοϊού
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ευάγγελος Αυλήτης