Εκπρόσωποι του Δήμου Κηφισιάς στην ΠΕΔΑ

01Νοε

Εκπρόσωποι του Δήμου Κηφισιάς στην ΠΕΔΑ

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30/10/2019 εκλέχθηκαν οι εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου στην Π.Ε.Δ.Α. (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας»).
Οι εκπρόσωποι του Δήμου μας στην ΠΕΔΑ είναι:
Αυλήτης Ευάγγελος
Χιωτάκης Νικόλαος
Βάρσος Βασίλειος
Παπάζογλου Αγγελική
Αναπληρωματικό μέλος
Κασιμάτη Ζέτη