Δράση ενημέρωσης της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς

23Νοε

Δράση ενημέρωσης της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς

Τα στελέχη και οι εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς ξεκίνησαν την ενημέρωση γονέων των παιδικών σταθμών του Δήμου για την αντιμετώπιση ακραίων φυσικών φαινομένων. Η πρώτη ενημέρωση έγινε στον παιδικό σταθμό Ανθούλα Αμπατζή με την παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ευάγγελου Αυλήτη και του εντεταλμένου Συμβούλου των παιδικών σταθμών Γιάννη Παντελεάκη.