Διαβούλευση για Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό 2021

16Σεπ

Διαβούλευση για Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό 2021

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020  πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη διαβουλευτική συνάντηση–συζήτηση όλων των Δημοτικών Παρατάξεων (Δημοτικών Συμβούλων και Προέδρων των Συμβουλίων Κοινοτήτων) για την προετοιμασία του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρχου Γιώργου Θωμάκου, στην Αίθουσα «Δήµαρχος Β.Γκατσόπουλος» του Δημαρχείου Κηφισιάς.

Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής προετοιμασίας σε μείζονα θέματα του Δήμου. Τα σχέδια του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος παρουσιάστηκαν από τον Δήμαρχο και τις Διευθύντριες των αρμόδιων Διευθύνσεων Μαρία Δαλιέτου και Ελένη Γιαννιτσοπούλου. Ακολούθως υπήρξε έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ενώ το Νοέμβριο θα τεθούν προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Κατά τη συζήτηση δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινήσεις στις ερωτήσεις των Συμβούλων.