Απολύμανση δημοτικών κτηρίων στον Δήμο Κηφισιάς

31Μαρ

Απολύμανση δημοτικών κτηρίων στον Δήμο Κηφισιάς

Σε απολύμανση δημοτικών κτηρίων έχει προχωρήσει ο Δήμος Κηφισιάς (Αμαξοστάσιο, Δημαρχείο, Τεχνική Υπηρεσία κ.α.) στο πλαίσιο της λήψης μιας σειράς από μέτρα για τον περιορισμό του ενδεχομένου να μεταδοθεί ο κορονοϊός σε χώρους που, όχι μόνο εργάζονται οι υπάλληλοί του αλλά προσέρχονται και πολίτες.