ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΒΛΑΒΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

10Μάιος

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΒΛΑΒΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΒΛΑΒΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Απάντηση του Δήμου στην εφημερίδα «Τύπος Κηφισιάς»

 

Την Παρασκευή 8 Μαΐου η εφημερίδα «Τύπος Κηφισιάς» στο πρωτοσέλιδο της, αναφερόμενη στις απολυμάνσεις που διενήργησε ο Δήμος στα Γυμνάσια και Λύκεια, έγραψε, το άκρως ανησυχητικό: «ψεκάζουν με δηλητήρια τα κλειστά σχολεία μας»!

Την επόμενη της έκδοσης, κατόπιν της εύλογης διαμαρτυρίας μας, διόρθωσε τον τίτλο στην ιστοσελίδα της εφημερίδας και στον λογαριασμό της στο FB «ψεκάζουν με χημικά τα κλειστά σχολεία μας». Ο Δήμος αξιώνει τη σχετική διόρθωση με ευκρίνεια και στην επόμενη έντυπη έκδοση της εφημερίδας.

Επειδή αυτά τα δημοσιεύματα είναι δυνατόν να προκαλέσουν φόβο και ερωτηματικά πληροφορούμε:

Ο Δήμος μας κατόπιν της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας ανέθεσε σε πιστοποιημένη εταιρία με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, τις απολυμάνσεις στους δημόσιους χώρους, λόγω της υγειονομικής κρίσης και πλήθους αιτημάτων πολιτών και φορέων. Η εταιρία, όπως αναφέρει στην Τεχνική Μελέτη που κατέθεσε  χρησιμοποιεί όσο λιγότερο είναι δυνατόν ψεκαστικό υγρό ανά μονάδα επιφανείας, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα δια της μέγιστης διεισδυτικότητας. Τα μικροβιοκτόνα σκευάσματα διαθέτουν τις παρακάτω εγκρίσεις από τον ΕΟΦ.

KLORSEPT 65096/14-9-2012

DALKO-100 4113/OE/18-4-2005 (Νερό 98,27%)

Πρόκειται για απολυμαντικά κατά των ιών (συμπεριλαμβανομένου και του HIV/AIDS, SARS κ.α.). Είναι άοσμα και τα πλέον ασφαλή για ανθρώπους και ζώα. Δεν συσσωρεύονται στο περιβάλλον και δεν αφήνουν καμία υπολειμματικότητα. Μετά από μια ώρα ο χώρος είναι έτοιμος προς χρήση. Εφαρμόζονται συνήθως σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.α.

Ο Δήμος επαναλαμβάνει, ότι επιπλέον των απολυμάνσεων,  στα σχολεία θα γίνονται καθημερινά σχολαστικοί και διαδοχικοί καθαρισμοί κυρίως σε ειδικές επιφάνειες. Απολύμανση θα επαναληφθεί μόνο σε περίπτωση υπόνοιας κρούσματος.

Δεν ανησυχούμε, αλλά επαγρυπνούμε.