Γενικά

Ν.Π.Δ.Δ. "Δημήτριος Βικέλας" Δήμου Κηφισιάς
Διεύθυνση: Εμμανουήλ Μπενάκη 3  - Τ.Κ. 145 61, Κηφισιά
Γραμματεία: 213 2007 202
Αθλητισμός: 213 2007 208 - 2132007288
Πολιτισμός:  213 2007 204, 205, 207
E- mail: culture@kifissia.gr 
, sports.vikelas@kifissia.gr

: ΝΠΔΔ. Πολιτισμού & Αθλητισμού  "Δημήτριος Βικέλας" Δήμου Κηφισιάς

 

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ: 2011 (ΦΕΚ Β 1130/3-6-2011)
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ν.Π.Δ.Δ.ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Διοικείται από δέκαπενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του.
ΣΚΟΠΟΣ: Η άσκηση πολιτικής στους τομείς του Πολιτισμού και του Αθλητισμού προς όφελος των δημοτών /σσών και κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς και ειδικότερα:

 • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με την δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
 • Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης , σε συνεργασία με το Δήμο Κηφισιάς.
 • Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

Τα Νομικά Πρόσωπα που καταργήθηκαν και συστάθηκε το νέο Ν.Π.Δ.Δ. "Δημήτριος Βικέλας" είναι:

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ» 
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» είναι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΜΑΛΙΑ  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΚΟΥΡΕΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΚΛΟΥΒΑΤΟΥ-ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΑ

ΚΕΦΑΛΑ-ΦΕΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΙΑΜΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΙΩΤΗ  ΕΥΓΕΝΙΑ

ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΣΝΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥNΑΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΒΙΑΝΕΛΟ  ΦΡΑΤΖΕΣΚΟ

ΓΙΑΣΗΜΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΗΤΣΗΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΤΖΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΡΟΖΑ

ΒΡΑΧΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΤΟΥΛΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ

ΜΑΝΤΩ ΤΟΥΛΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ 

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΚΟΛΕΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» ορίζεται σε ένα (1) έτος.


 

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2015

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/5/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/10/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/11/2015) 

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/12/2015) 

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/01/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 29/02/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 31/03/2016) 

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 30/04/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 30/05/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 31/08/2016)

Προϋπολογισμός

- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (από 1/1/2017 έως 31/5/2017)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017, ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/10/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017, ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/11/2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/1/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 28/2/2018