Γενικά

Δημήτριος Βικέλας
Διεύθυνση:
Εμμανουήλ Μπενάκη 3  
14562. ΚΗΦΙΣΙΑ
Γραμματεία: 213 2007 202
Αθλητισμός: 213 2007 208
Πολιτισμός:  213 2007 207
Fax: 210 8080 196 & 210 8014 701
E- mail: culture@kifissia.gr 
Website: www.vikelas.org

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ : 2011 (ΦΕΚ Β 1130/3-6-2011)
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :Ν.Π.Δ.Δ.ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Διοικείται από δέκα πενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του.
ΣΚΟΠΟΣ : Η άσκηση πολιτικής στους τομείς του Πολιτισμού και του Αθλητισμού προς όφελος των δημοτών /σσών και κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς και ειδικότερα:

  • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού , η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο , με την δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων , μουσείων , πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων , φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής , γλυπτικής κλπ καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
  • Η προστασία μουσείων , μνημείων , σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
  • Η διοργάνωση συναυλιών , θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
  • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών , σε εθνικό , ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
  • Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης , σε συνεργασία με το Δήμο Κηφισιάς.
  • Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

 
Τα Νομικά Πρόσωπα που καταργήθηκαν και συστάθηκε το νέο Ν.Π.Δ.Δ. "Δημήτριος Βικέλας" είναι :
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ»
ΔΑΚ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

 
Το Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Νομικού   Προσώπου Δημοσίου Δικαίου  του Δήμου Κηφισιάς  με την επωνυμία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κουρέπης Αχιλλέας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικήτας Κόκκαλης 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ζαπάντης Σταύρος Δημοτικός Σύμβουλος
Κουρέπης Αχιλλέας  Δημοτικός Σύμβουλος
Κροντηρά Κατερίνα
Καραγιαννάκης Περικλής
Αυγουστάτου Κική
Κουτσούκου Ρόζα
Κλουβάτου – Κονιτοπούλου Στέλλα
Φιοράντη Ειρήνη
Κορογιαννάκη Άννα  Δημοτική Σύμβουλος
Παπαδόπουλος Γεώργιος  Δημοτικός Σύμβουλος
Κουρμαδιάς Εμμανουήλ
Λάσκαρης Κωνσταντίνος
Δαμάσχη Μαρία
Καλατζής Παναγής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ρούσσου Ελευθερία
Αρώνης Σταύρος
Καθαρίου Χρυσάνθη
Πέτρου Περικλής
Δελήμπασης Ανδρέας
Βαλασοπούλου Αγγελική
Δημάκης Φώτιος
Οικονομόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Γιατράκος Νικόλαος
Καπάτσος Ιωάννης

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι έως την 17/02/2017.


- Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2015

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/5/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/10/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/11/2015) 

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/12/2015) 

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/01/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 29/02/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 31/03/2016) 

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 30/04/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 30/05/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 31/08/2016)