Γενικά

Δημήτριος Βικέλας
Διεύθυνση:
Εμμανουήλ Μπενάκη 3  
14562. ΚΗΦΙΣΙΑ
Γραμματεία: 213 2007 202
Αθλητισμός: 213 2007 208
Πολιτισμός:  213 2007 207
Fax: 210 8080 196 & 210 8014 701
E- mail: culture@kifissia.gr 
Website: www.vikelas.org

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ : 2011 (ΦΕΚ Β 1130/3-6-2011)
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ :Ν.Π.Δ.Δ.ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : Διοικείται από δέκα πενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους αναπληρωτές του.
ΣΚΟΠΟΣ : Η άσκηση πολιτικής στους τομείς του Πολιτισμού και του Αθλητισμού προς όφελος των δημοτών /σσών και κατοίκων του Δήμου Κηφισιάς και ειδικότερα:

  • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού , η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο , με την δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων , μουσείων , πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων , φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής , γλυπτικής κλπ καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
  • Η προστασία μουσείων , μνημείων , σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
  • Η διοργάνωση συναυλιών , θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
  • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών , σε εθνικό , ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
  • Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης , σε συνεργασία με το Δήμο Κηφισιάς.
  • Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

 
Τα Νομικά Πρόσωπα που καταργήθηκαν και συστάθηκε το νέο Ν.Π.Δ.Δ. "Δημήτριος Βικέλας" είναι :
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ «Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ»
ΔΑΚ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κουρέπης Αχιλλέας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικήτας Κόκκαλης 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κροντηρά Κατερίνα
Καραγιαννάκης Περικλής
Κουτσούκου Ρόζα
Κλουβάτου – Κονιτοπούλου Στέλλα
Κορογιαννάκη Άννα  Δημοτική Σύμβουλος
Παπαδημητρίου Βασιλική
Μητσοπούλου Νατάσσα
Παπαδόπουλος Γεώργιος  Δημοτικός Σύμβουλος
Κουρμαδιάς Εμμανουήλ
Λάσκαρης Κωνσταντίνος
Δαμάσχη Μαρία
Καλατζής Παναγής


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τσιάμα Μαρία-Χριστίνα
Παπαδήμα Ευγενία
Ρούσσου Ελευθερία
Αρώνης Σταύρος
Λέλου Κατερίνα
Μαντώ Τούλη
Πέτρου Περικλής
Μαθόπουλος Γιώργος
Λευτεριώτη Αναστασία
Βαλασοπούλου Αγγελική
Δημάκης Φώτιος
Οικονομόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Γιατράκος Νικόλαος
Καπάτσος Ιωάννης


Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι έως την 17/02/2017.


 

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2015

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/5/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 31/10/2015)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/11/2015) 

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/12/2015) 

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 30/01/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2015 ΕΩΣ 29/02/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 31/03/2016) 

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 30/04/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 30/05/2016)

- Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού (1/1/2016 ΕΩΣ 31/08/2016)

Προϋπολογισμός

- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (από 1/1/2017 έως 31/5/2017)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017, ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/10/2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017, ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 30/11/2017

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 31/1/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 1/1/2018 ΕΩΣ 28/2/2018