Η εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη). Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η απρόσκοπτη, και  ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και στήριξης προς τους δημότες και κατοίκους της Κηφισιάς.
 

Κοινωνική Μέριμνα - Γενικές πληροφορίες

Κοινωνική Μέριμνα - Δραστηριότητες - Πληροφορίες

Πρόγραμμα Δρυμπέτειου

Πρόγραμμα Πολυϊατρείου "Διονύσιος Βαρελάς"