Παράταση ηλεκτρονικής διαβούλευσης της μελέτης για τις Χρήσεις Γης στη ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ .

Παράταση της ηλεκτρονικής διαβούλευσης της μελέτης για την "Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Χρήσεις Γης στη ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ του Δήμου Κηφισιάς".

Παρατείνεται ως και την Πέμπτη 20 Απριλίου 2017 η ηλεκτρονική διαβούλευση της μελέτης για την Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Χρήσεις Γης στη ∆.Ε. ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ του Δήμου Κηφισιάς.
Οι απόψεις των πολιτών θα ληφθούν υπόψη στην τελική διαμόρφωση της μελέτης ώστε να υπάρξει πληρέστερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Νέα Ερυθραία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαβούλευση (Πολεοδομική μελέτη, χάρτες και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο θα στέλνονται οι απόψεις diavoulefsi@kifissia.gr), υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: http://www.kifissia.gr/el/consultation