ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Tο Ν.Π.∆.∆. «∆ηµήτριος Βικέλας» του ∆ήµου Κηφισιάς

Προκηρύσσει


Την πρόσληψη 22 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) µε σκοπό την σύναψη συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου (ωροµίσθια απασχόληση), σύµφωνα µε τις διαδικασίες, σειρές προτεραιότητας
(µοριοδότηση) και τους όρους απασχόλησης Π.Φ.Α. του Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραµµάτων «Άθληση για
Όλους» της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, στα παρακάτω Προγράµµατα και Ειδικότητες: 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ