Η 67η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής των χεριών.
70 σημεία με αντισηπτικά.
Τήρηση των αποστάσεων.
Υποχρεωτική χρήση διπλής  προστατευτικής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας.
Είσοδος και έξοδος του κοινού από διαφορετικές θύρες.
Μονοδρόμηση της κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών.
Ελεγχόμενη είσοδος με διατήρηση του μέγιστου αριθμού επισκεπτών εντός του άλσους.
Καθημερινή απολύμανση των ειδικών επιφανειών (παγκάκια, πόμολα, τραπέζια, ταμεία, κ.α.) εντός του άλσους και περιμετρικά εξωτερικά.
Μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των περιπτέρων.
Θερμομέτρηση κατά την είσοδο.
Παρουσία γιατρού.
Εκπαιδευμένο προσωπικό για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση των επισκεπτών.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ