2ος Ανοιχτός καφές στην Κηφισιά : Ιστορίες Επαγγελματικής Επιτυχίας. Νοέμβριος 2017