Εκδήλωση για την παρουσίαση και αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών ιδεών