Τα μέλη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα»

Τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κηφισιάς µε την επωνυµία: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ», με την Αρ. Απόφ.: 282/2020    του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (από την παράταξη του Δημάρχου)

1. Καραλή Κατερίνα - Δημοτική Σύμβουλος

2. Κουρμαδιάς Εμμανουήλ - Δημοτικός Σύμβουλος

3. Αλιμπράντη Λάουρα

4. Βόβολης Φαίδων

5. Κολοβού Βασιλική (Βάσω)

6. Χατζηγεωργίου Ζαμπέτα (Μπέτυ)

7. Γρυπαίου – Κεφαλά Μαρία

8. Σύριος Δημήτρης

9. Γεωργαντά Σοφία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (από την παράταξη του Δημάρχου)

Ραυτόπουλος Παναγιώτης
Γεωργαντάς Μανώλης
Αγγελίδης Δημήτριος
Μιχαηλίδου Μικαέλα
Σμυρνής Νεκτάριος
Λιναρδάκη Ειρήνη
Μυρσαλιώτου Φλώρα
Κυριακόπουλος Ζαχαρίας

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (από τις λοιπές παρατάξεις)

Πάντου Σοφία - Δημοτική Σύμβουλος
Παπάζογλου Γιώργος
Τσούλος Γιώργος - Δημοτικός Σύμβουλος
Πετρά Ελένη
Βενιώτης Κώστας
Μπερνίτσα Χριστίνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (από τις λοιπές παρατάξεις)

Διονυσιώτης Ιωάννης – Ελευθέριος
Παπαδοπούλου Αγγελική
Καρρά Γλυκερία
Κουτσαμάνη Γεωργία
Βαλσαμανίδης Ιωάννης
Σταματούρου Ζαχαρούλα

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος κα Κατερίνα Καραλή και Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Γιώργος Τσούλος.

Η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» είναι για ένα (1) έτος, τηρουμένων των ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, άρθρο 240 του Ν.3463/2006.