Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας τριών laptop για το Λύκειο Ν. Ερυθραίας