Πρόεδρος του ΝΠΔΔ « Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς » ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Παντελεάκης

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κηφισιάς «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», με την Αρ. Απόφ.: 410/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
( πρόταση Δημάρχου)
Παντελεάκης Γιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
Δραγώνα Λίλα
Αναστασιάδης Κωνσταντίνος
Κιτάτζης Γιάννης
Μαγγίνας Γεώργιος
Ραυτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
(από τις λοιπές παρατάξεις)
Κατσίμπας Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
Δελαγραμμάτικα Αγγελική
Παντελίδη Ελισάβετ
Κανακάκη Ελίνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
(πρόταση Δημάρχου)
Σκορδίλης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
Καραλή Κατερίνα, Δημοτική Σύμβουλος
Λάσκαρης Κωνσταντίνος
Μανάρας Παναγιώτης
Ζήση Αικατερίνη
Κοντού Βασιλική (Βάσω)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
((από τις λοιπές παρατάξεις)
Δημάκης Φώτης
Μαρούδας Ιωάννης
Πραμμαντιώτης Παναγιώτης
Διονυσιώτης Σπύρος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παντελεάκη Γιάννη ορίστηκε ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ».

Η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» είναι για ένα (1) έτος.