Συνεχίζονται οι απελευθερώσεις πεζοδρομίων στον Δήμο Κηφισιάς

Συνεχίζονται οι απελευθερώσεις πεζοδρομίων στο Δήμο Κηφισιάς  προκειμένου να διασφαλίζεται η χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.

Μεγάλη προσπάθεια γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  με έγγραφες ενημερώσεις στους πολίτες για τη συμμόρφωση τους όσον αφορά την αποτροπή τοποθέτησης εμποδίων (γλάστρες, θάμνοι κ.α) και το ρόλο/σκοπό του πεζοδρομίου στις πόλεις.

Για την διευκόλυνση της όδευσης των πεζών πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε πάνω από 50 σημεία, εντός του 2017. Όπως, μπροστά από τον τερματικό σταθμό του τραίνου καθώς και επί των οδών: Αθ. Διάκου, Μάρκου Μπότσαρη, Κοκκινάκη, Δοϊράνης, Καρπάθου κ.α.

Ο ρόλος του πεζοδρομίου είναι η ελεύθερη και ασφαλής διέλευση των πεζών. Η φύτευση είναι επιτρεπτή σε κατάλληλους χώρους όπως ιδιωτικοί κήποι, άλση, νησίδες  κ.α.