Σεμινάριο περί ασφαλούς εργασίας σε ύψος

Διεξήχθη το σεμινάριο περί ασφαλούς εργασίας σε ύψος με τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και συγκεκριμένα του τμήματος Ηλεκτροφωτισμού.
Η εκπαίδευση των εργαζομένων τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Καθαριότητας, την Τρίτη 6 Ιουνίου και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.