Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας

(Kifissia Business Spot)

 

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών του Κέντρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, το οποίο στεγάζεται για την προπαρασκευαστική περίοδο στο Δημαρχείο (τηλ.επικοινωνίας 2132007223) και τους προσεχείς μήνες θα μεταφερθεί στο κέντρο της Κηφισιάς.

Κύριος σκοπός σύστασης του Κέντρου είναι να προσφέρει συσωρρευμένη πληροφόρηση για τα θέματα που άπτονται των υπηρεσιών του, τόσο διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όσο και δια ζώσης, για διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. Στο στάδιο αυτό ασχολείται με τη συγκέντρωση ενημερωτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του Κέντρου.

Το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας θα παρέχει υπηρεσίες σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Υπηρεσίες Ενημέρωσης, οι οποίες αφορούν στην παροχή πληροφόρησης σε θέματα απασχόλησης και δια βίου μάθησης όπως επαγγελματικά δικαιώματα, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, μεταπτυχιακές σπουδές, υποτροφίες, προγράμματα κατάρτισης κλπ.
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, οι οποίες σχετίζονται με διαδικασίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας όπως η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, η συνέντευξη επιλογής, η αναζήτηση συστατικών επιστολών κλπ.
Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία και ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα σε άτομα που αναζητούν και φορείς που προσφέρουν εργασία ή προγράμματα διά βίου μάθησης.            

                         

Οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες μέσα από την πλοήγηση στον οικείο ιστότοπο, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και σεμινάρια που θα διοργανώνονται από το Κέντρο, καθώς επίσης και μέσω της υπηρεσίας e-mentoring.

Η δημιουργία του Κέντρου Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας εντάσσεται στις συστηματικές προσπάθειες του Δήμου Κηφισιάς να συνδεθεί με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον και να προσφέρει στους πολίτες του τη δυνατότητα επικοινωνίας, πληροφόρησης για την βελτίωση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Ομάδες-στόχοι του Κέντρου  είναι κυρίως μαθητές και φοιτητές αλλά και πολίτες, οι οποίοι είναι ήδη επαγγελματικά ενεργοί, για την περαιτέρω επιμόρφωσή τους, και επίσης εταιρείες που εδρεύουν στο Δήμο Κηφισιάς.