Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την ανακύκλωση στον Δήμο Κηφισιάς

Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την ανακύκλωση στον Δήμο Κηφισιάς

Eκδήλωση ενημέρωσης-εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Κηφισιάς σε συνεργασία με την «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 στις 10:00πμ στην Αίθουσα Στ Βόλκος.

Το σεμινάριο αφορά το προσωπικό του Δήμου μας και των Δήμων Διονύσου, Πεύκης και Χαλανδρίου σε θέματα ασφαλείας και γνώσης χειρισμού, συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) για την αποφυγή κάθε κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες.

Ενότητα 1η

Θέμα: Ενημέρωση/συζήτηση για καλές-κακές πρακτικές διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε. (προδιαγραφές χώρου συλλογής, ταξινόμηση, αποθήκευση, φορτοεκφόρτωση και γενικότερα χειρισμός των συσκευών, Μέσα Ατομικής Προστασίας κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια της ενότητας αυτής θα προβληθούν εκπαιδευτικά video καθώς και αντίστοιχες παρουσιάσεις.

Ενότητα 2η

Θέμα: Παρουσίαση στο πεδίο (χώρος αποθήκευσης -container) βέλτιστων

πρακτικών διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε μέσω παραδειγμάτων χειρισμού. Για τη διεξαγωγή της ενότητας αυτής θα τοποθετηθούν για την ημέρα αυτή κατάλληλα μέσα συλλογής της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι εν λόγω εργασίες. Τα μέσα συλλογής θα μεταφερθούν στον χώρο με φορτηγό συνεργαζόμενου μεταφορέα της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».

Προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης των πολιτών για θέματα ανακύκλωσης σύντομα θα κυκλοφορήσει ενημερωτικό φυλλάδιο του Δήμου Κηφισιάς με τίτλο «Κηφισιά Πράσινη Πόλη» με χρήσιμες πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να προστατεύουμε το περιβάλλον ανακυκλώνοντας.