Γνωρίζοντας τις δενδροστοιχίες της Κηφισιάς - Η εκδήλωση

Ο Δήμος Κηφισιάς μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κηφισιωτών στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργάνωσαν την Τετάρτη 5/6/2024 την 1η ανοικτή στο κοινό, επιστημονική – ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Γνωρίζοντας τις δενδροστοιχίες της Κηφισιάς”.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ανακαινισμένο χώρο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δ. Κηφισιάς και σκοπός της εκδήλωσης ήταν η διάχυση της επιστημονικής γνώσης πάνω σε θέματα φυτοϋγείας & διαχείρισης των δενδροστοιχιών στο μεταβαλλόμενο αστικό περιβάλλον του Δήμου μας.

Οι ομιλητές ήταν: α) η Νικολάου Αναστασία, Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών & Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ), Γεωπόνος Δ. Χαλανδρίου β) ο Σπυρίδων Αντωνάτος, Δρ Γεωπόνος - Ερευνητής, Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας,  Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
γ) Παναγιώτης Τσόπελας, Δρ Δασολόγος Φυτοπαθολόγος, τ. Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων (ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”) και δ) Δημήτρης Κυριακάκης, Δρ Γεωπονίας τ. Διευθυντής Πρασίνου Δήμος Αθήνας

Επισημάνθηκαν τα πολλαπλά οφέλη από τις δενδροστοιχίες στο αστικό περιβάλλον και τους πολίτες και παρουσιάστηκαν οι επιπτώσεις που έχει ο τρόπος λειτουργίας της πόλης πάνω στην υγεία των δένδρων (ρύπανση, έλλειψη νερού, θερμική καταπόνηση κλπ).
 Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση των πλατανιών & γενικότερα των δενδροστοιχιών της Κηφισιάς και τονίστηκαν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τις διάφορες φυτικές ασθένειες (ιοί & μύκητες) για την υγεία των δένδρων και την ασφάλεια των πολιτών.   

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι ανάγκες που επιβάλλουν το κλάδεμα των δενδροστοιχιών της πόλης οι οποίες διαχωρίστηκαν σε εκείνες που προκύπτουν από την φυσιολογία των δένδρων (ηλικία, μέγεθος, κλπ) και σε εκείνες που προκύπτουν από την λειτουργία της πόλης (π.χ κυκλοφορία ΜΜΜ κλπ ψηλών οχημάτων, ορατότητα σημάτων κυκλοφορίας, πινακίδες επαγγελματιών, εγγύτητα-ζημιές σε υποδομές κατοικιών κλπ). 

Συμπερασματικά, οι υπηρεσίες Πρασίνου των Δήμων καλούνται να ικανοποιήσουν τις συχνά αντικρουόμενες ανάγκες των δένδρων και της λειτουργίας της πόλης αναζητώντας σε κάθε περίπτωση τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την διαχείριση των δενδροστοιχιών του οδικού της δικτύου.

 

Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt
Alt