Στρατηγική Αστικής Ανθεκτικότητας στο Δήμο Κηφισιάς

Alt

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις ενέργειες που έχουν συμπεριληφθεί στη στρατηγική αστικής ανθεκτικότητας, η  Εντεταλμένη Σύμβουλος Αστικής Αναζωογόνησης & Ανθεκτικότητας Αμαλία Βραχνού δήλωσε:

"Σε συνέχεια της επικαιροποίησης της δέσμευσης του Δήμου Κηφισιάς-Ν. Ερυθραίας-Εκάλης στους ανανεωμένους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, ο Δήμος συμμετέχει στην καμπάνια ευαισθητοποίησης #UrbanNature του Παγκόσμιου Συμφώνου Δημάρχων.
Ορισμένες από τις ενέργειες που έχουν συμπεριληφθεί στη στρατηγική αστικής ανθεκτικότητας και συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

•    Η ενίσχυση του ισοζυγίου Πρασίνου του αστικού ιστού με τη φύτευση δένδρων τοπικής χλωρίδας.

•    Η αναβάθμιση των βρυσών στα Δημόσια Σχολεία, όπως και των κεντρικών βρυσών με στόχο τη διάθεση ελεύθερου πόσιμου νερού από δημόσιες βρύσες στα όρια του Δήμου.

•    Η υιοθέτηση αρχών κυκλικής οικονομίας και βασικών προτεραιοτήτων της ιεραρχίας διαχείρισης αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σχετική ημερίδα επιμόρφωσης εργαζομένων με πρωτοβουλία του Τμήματος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας.

•    Η ένταξη παλαιών δημοτικών κτιρίων σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης με στόχο τη μείωση εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου.

•    Η αναβάθμιση υφιστάμενων και η δημιουργία νεών πολυχώρων πρασίνου και αναψυχής.

Δίνοντας προτεραιότητα στην αστική βιωσιμότητα οι πόλεις γίνονται πιο «πράσινες» και ανθεκτικές για τις μελλοντικές γενιές."