Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2024 ΣΗΜΕΡΑ (6/12) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Συζητείται σήμερα ο προϋπολογισμός για το έτος 2024 του Δήμου Κηφισιάς, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας είναι ισοσκελισμένος και αποτυπώνει ρεαλιστικά τις εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων κατά το νέο έτος. Αξιολογήθηκε στο σύνολό του θετικά από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και μάλιστα χωρίς παρατηρήσεις.

Στο σχέδιο τεχνικού προγράμματος- προϋπολογισμού παρουσιάζονται συνεχιζόμενα έργα,  νέες εργολαβίες και μελέτες που χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα. Επίσης καταγράφονται επιχορηγήσεις από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και χρηματοδοτούμενα  προγράμματα  άνω των 13.000.000 ευρώ.

Σημαντικό οικονομικό στοιχείο που καταγράφεται είναι τα αυξημένα έσοδα τα έτη 2022 και 2023 που οδηγούν και σ έναν υγιή προϋπολογισμό για το 2024.

Πριν τη συζήτηση  του προϋπολογισμού, απεστάλησαν προσκλήσεις στις Δημοτικές Παρατάξεις και τη Νέα Διοίκηση του Δήμου για διαβούλευση προκειμένου να κατατεθούν ερωτήματα και παρατηρήσεις.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος ευχαριστεί τις Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες για τη συστηματική εργασία τους και την επιτυχή κατάρτιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Κηφισιάς  σήμερα 6/12 στις 20.45  (εδώ)