ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ" ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023