Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δεν υπάρχει Δήμος σε όλο τον κόσμο που να μην κάνει απευθείας αναθέσεις, παράλληλα με διαγωνισμούς για έργα, προμήθειες και υπηρεσίες.

Απευθείας αναθέσεις γίνονται και στον Δήμο Κηφισιάς λιγότερες από το ύψος που ορίζει ο νόμος, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις και σε επείγουσες περιπτώσεις οι οποίες χρίζουν άμεσης επέμβασης.

          Ο Δήμος Κηφισιάς έχει προχωρήσει σε 5 διαγωνισμούς τα τελευταία χρόνια για την προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρουργικών υλικών που καλύπτουν περισσότερες από 12 διαφορετικές εργασίες. Μετά από  έλεγχο αγοράς και εντοπισμό της οικονομικότερης τιμής από την Υπηρεσία Προμηθειών έχουν συναφθεί και απευθείας αναθέσεις. Κατά τη διαδικασία αυτή έχουν προσκληθεί και νέοι προμηθευτές οι οποίοι κατέθεσαν υψηλότερες προσφορές σε σχέση με τις τιμές στις οποίες προμηθεύεται τα ίδια υλικά ο Δήμος μας. 

Με απ’ ευθείας αναθέσεις ο Δήμος Κηφισιάς έχει προμηθευτεί σχάρες ομβρίων προκειμένου να τοποθετηθούν σε σημεία όπου έχουν αφαιρεθεί μετά κλοπή και δημιουργούνται ουσιαστικοί κίνδυνοι για τη κυκλοφορία τόσο των πεζών, όσο και των οχημάτων.

          Επίσης με απ’ ευθείας ανάθεση έχει προμηθευτεί κολωνάκια, τα οποία βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, εμποδίζοντας την άναρχη στάθμευση στα πεζοδρόμια και στους ποδηλατοδρόμους.

          Σύμφωνα με τα δελτία επιμετρήσεων των τεχνικών υπηρεσιών προμηθευτής σιδηρουργικών υλικών που έχει συνεργαστεί με τον Δήμο σε απ’ ευθείας αναθέσεις έχει προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες των συμφωνηθέντων.

          Οι απ’ ευθείας αναθέσεις ελέγχονται τακτικά από διάφορες αρχές. Μέχρι και τον Αύγουστο του 2019 ο έλεγχος γινόταν από τον Επίτροπο  του Ελεγκτικού  Συνεδρίου. Το 2020 ο έλεγχος διεξήχθη από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης οι οποίοι στο πόρισμα τους έκριναν θετικά το  επίπεδο ανταπόκρισης των υπηρεσιών του Δήμου μας στις απαιτήσεις υλοποίησης της διαδικασίας των προμηθειών.

          Όλες οι σχετικές αποφάσεις του Δήμου Κηφισιάς είναι αιτιολογημένες και  διαφανείς.

          Χρέος του Δημάρχου είναι μια ασφαλής  πόλη για τους πολίτες και αυτό εξασφαλίζεται σε επείγουσες καταστάσεις με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Ο προμηθευτής που θα συνεργαστεί με τον Δήμο οφείλει να έχει όλες τις απαιτούμενες άδειες, την εμπειρία αλλά και τη γνώση προκειμένου να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες στην πόλη.