ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΑ» Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ», εντάχθηκε σε πρώτη φάση η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Κηφισιάς. Ο Δήμος μας μέσω του προγράμματος θα λάβει χρηματοδότηση 223.397,1 ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί με ιδίους πόρους (50%).

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Κηφισιάς αφορούν στο κέλυφος (θερμομόνωση κ.α.), στα συστήματα θέρμανσης / ψύξης, στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και στα συστήματα αυτονόμησης.

 Στόχος είναι η αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης με παράλληλη επίτευξη, κατ’ ελάχιστον, 30% εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτήριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.