ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

5 κύκλοι, ο 6ος κύκλος ξεκινάει το Σεπτέμβριο

175 καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες

254 Συμμετέχοντες

70 Επιχειρηματικά Εργαστήρια

Διακρίθηκαν: 12 Νικητές, 3 ακόμη θα βραβευθούν τον Σεπτέμβριο

Δημιουργήθηκαν και λειτουργούν πάνω από 15 νέες βιώσιμες επιχειρήσεις, προσφέροντας άνω των 40 θέσεων εργασίας σε νέους εργαζομένους.