ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΔΩΡΕΑΝ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023, πραγματοποιήθηκε ο δωρεάν ακοολογικός έλεγχος που διοργάνωσε το ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς σε συνεργασία με  την εταιρεία  EARTONSERVICES    στο Δημοτικό Πολυϊατρείο « Διονύσιος  Βαρελάς» στη  Κάτω Κηφισιά .

Έγιναν 43 ραντεβού.