ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Ακόμα ένα workshop υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Κηφισιάς.

Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού εργαστηρίου οι ομάδες εκπαιδεύτηκαν στην ανάλυση του επιχειρηματικού πλάνου και πιο συγκεκριμένα έγινε αναφορά στην ανάλυση αγοράς και τον ανταγωνισμό, την αξία επιχειρηματικής ιδέας, την τιμολογιακή πολιτική, τα έσοδα και τους τρόπους είσπραξης, το Business Model και τη χρήση χρηματοδότησης.