ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς στη συνεδρίαση του την Τετάρτη 10/5 εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια  του τ. Δημοτικού Συμβούλου- Επίτιμου μέλους της Ανθοκομικής Έκθεσης Περικλή Καραγιάννακη.

Σε ένδειξη τιμής στο πρόσωπο του Περικλή Καραγιάννακη το  Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» αποφάσισε:

Το Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ , που βρίσκεται στο Άλσος Κηφισιάς, να φέρει το όνομά του.

Να θεσμοθετηθεί βραβείο «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» κατά την λειτουργία των Ανθοκομικών Εκθέσεων.

Να απονεμηθεί πλακέτα τιμής ένεκεν για την προσφορά του στο θεσμό της ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ στην οικογένειά του κατά την τελετή λήξης της 69ης Ανθοκομικής Έκθεσης.

Αναλυτικά η απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ "Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς":

Την 10η ΜΑΙΟΥ 2023, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ κατόπιν εισήγησης του Προέδρου κ. Γιώργου Τρ. Παπαδόπουλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει ως Φόρο τιμής στο Επίτιμο Μέλος της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς Περικλή Καραγιαννάκη:

1. Nα σταλεί στεφάνι εκ μέρους του Δ.Σ, στην εξόδιο ακολουθία

2. Το Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ , που βρίσκεται στο Άλσος Κηφισιάς, να φέρει το όνομά του.

3. Να θεσμοθετηθεί βραβείο «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» κατά την λειτουργία των Ανθοκομικών Εκθέσεων.

4. Να απονεμηθεί πλακέτα τιμής ένεκεν για την προσφορά του στο θεσμό της ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ στην οικογένειά του κατά την τελετή λήξης της 69ης Ανθοκομικής Έκθεσης.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 27/2023 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γιώργος Τρ. Παπαδόπουλος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλης Καραγιαννάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βουτσινά Αγλαΐα,

Αναστασιάδης Κωνσταντίνος,

Κανακάκη Ελίνα,

Ιωάννης Κιτάντζης,

Ραυτόπουλος Παναγιώτης,

Μανωλιάκης Μιχαήλ Άγγελος,

Φωτάκη Μαρία,

Σκορδίλη Ειρήνη,

Πραμμαντιώτης Παναγιώτης,

Τσαγκαράκης Ευάγγελος