Πρόσκληση για την 20η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 10-05-23 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ